• RADOVANJE: Posluj kreativno

    Novi izražaji sebe

    Tvoja duša je božanska kreativna vatra koja prši i pjeva – i želi se osloboditi, uvijek izražavati na novi način. Ovo možeš osjetiti kao trenutke i stanja nemira, kao da si u nekoj kukuljici preporađanja ili kao da trebaš nešto više, a ne možeš još to jasno artikulirati. To je zato što ti treba tren da prihvatiš sve nove informacije koje se sada lakše spuštaju, a tu su da se lakše izraziš, da propustiš u svoj život, komunikaciju i djelovanje taj novi, viši način koji sada sjeda u tebe. Tada će nestati naizgled stagnirajuće okolnosti, tu su ionako da te prisile da sjedneš na tren, dok se preobrazba odigra. Tvoj…

Don`t copy text!