(S)VIJESTI: Duša i svrha

Brojevi: energetski pokretači oko nas

Znanost o utjecaju brojeva i simbola na čovjekov život danas se etablirala kao način poboljšanja kvalitete individualnog i korporativnog života.

Riječ numerologija je složenica od latinske riječi numerus što znači broj, brojka i grčke riječi logos, što znači govor, riječ, pojam, misao; te bi pojam numerologija mogli definirati kao znanost o brojevima.

“Numerologija je iskustvena znanost koja proučava utjecaj brojeva kao simbola nebeskih tijela na svojstva i sposobnosti ljudi te na njihove međusobne odnose.” (N. Jermanj) Numerologija potječe iz Kaldeje, najjužnijeg dijela Mezopotamije, za čiju se civilizaciju drži da je u izvjesnom smislu kolijevka zapadnih kultura.

Naime, iz pisanih dokumenta (oko 3.500 g. prije Krista) vidljiva je upotreba binarnog i heksadecimalnog sistema računanja za razliku od Hebrejaca, kao i ostalih Semita, Amorita, Feničana, Arapa, Arijaca iz Indije te Egipćana, koji su bili skloni sistemu sa decimalnom osnovom. “Ne vjerujte zato što tako tvrdi neki stari spis … već o svakoj stvari dobro razmislite. I vidite li da je na dobro drugima, vjerujte u tu stvar, živite je i pomozite drugima da je žive.” (Budha)

U stara vremena ljudi su koristili numerologiju za predviđanje budućnosti, a kasnije se koristila kao vještina za tumačenje karaktera ličnosti. Preko starih Grka i velikog matematičara Pitagore i njegovih učenika, numerologija je živa sve do naših dana.

Numerologija nije ni prva, ni jedina, ni Bogom dana znanost (disciplina, tehnika, vještina), već jedan mali kamen u mozaiku spoznavanja, osjećanja i vjerovanja Tajne života. Ona nije nikakav mističan ritual proricanja budućnosti, već jednostavno pokazuje put kojim bismo mogli ići da izbjegnemo nepotrebna neslaganja i da dobijemo najviše što nam brojevi mogu dati.

U većini slučajeva brojevima se služimo za kvantitativno dimenzioniranje našeg života i rada. “Imam (zar već?) toliko godina?”, “težak (nije moguće!?) toliko kilograma”, “proizveli (samo?) toliko komada / metara / litara / kilograma”, “platili toliko (uvijek previše!) poreza”, “ostalo toliko (uvijek premalo!) dobiti” itd. itd. Vrlo rijetko se govori o brojevima kao o simbolima koji kvalitativno definiraju svakog pojedinca i značajno utječu na njegovo ponašanje. Mi smo naviknuti na prividno racionalnu prirodu svijeta u kojem živimo, tako da teško možemo i zamisliti bilo kakvo događanje koje se ne može objasniti zdravim razumom

.”Razum, okrećući se domeni Vida, tj. Zemlji i Nebu, zapazio je da je ono što se pogledu sviđa ljepota, u ljepoti oblici, u oblicima mjere, u mjerama brojevi.” (Sv. Augustin)

Brojevi nisu samo aritmetički izrazi, oni su i simboli. Simbol je naziv, ime, ili čak slika koja može biti dobro znana u svakodnevnom životu, ali uz svoje običajno i očigledno značenje ima ipak svojevrsne konotacije. Sadrži nešto neodređeno, neznano ili skriveno od nas. Broj kao simbol predstavlja određene kvalitete i odnose, te utječe na našu izvornu logiku, nesvedivu na racionalnu dijalektiku, a time i na naše postupke.Brojevi i simboli

Djelovanje brojeva kao simbola je najčešće nezapaženo od strane našeg racionalnog poimanja, jer nije pod nadzorom svijesti. No oni snažno utječu na psihološke porive pojedinca oblikujući njegove emocije i njegov etički i duhovni nazor o svijetu te tako djeluju na njegove odnose s drugima, a time i na čitavu njegovu sudbinu.

“Odrasli vole brojeve. Kad im pričate o nekom svom novom prijatelju, nikad vas ne pitaju o onom što je bitno. Nikad ne kažu: “Kakav je zvuk njegova glasa? Koje igre najviše voli? Skuplja li leptire?” Pitaju vas: “Koliko mu je godina? Koliko ima braće? Koliko teži? Koliko mu otac zarađuje?” I tek tada vjeruju da su ga upoznali. Ako odraslima kažete: “Vidio sam lijepu kuću od ružičaste cigle s geranijama na prozorima i golubima na krovu…” oni neće moći zamisliti tu kuću. Njima treba reći: “Vidio sam kuću od sto tisuća franaka.” Tada će uzviknuti: “Kako je lijepa!” (Antoine de Saint-Exupery)

Svako ime, prezime, nadimak, naslov članka, knjige, radijske ili TV emisije itd., dakle svaki pojam možemo pretvoriti u neki broj, tako da svakom slovu u tom pojmu, pridodamo odgovarajuću vrijednost prema tablici kojom se odlučimo služiti. Naime, razvoj numerologije tekao je raznim putevima, te su tako nastali različiti vrijednosni sustavi brojeva i različite interpretacije njihovog značenja (kabala, kaldejska, pitagorejska itd.), a mi analiziramo djelovanje brojeva prema tablici kaldejske numerologije.

Da li se u brojevima naših osobnih podataka (datumu rođenja, imenu, prezimenu te zajedničkom zbroju imena i prezimena) nalazi i neki dublji značaj i utjecaj kojeg većina od nas uopće nije svjesna? Da li nam, na primjer, naše ime može pomagati ili štetiti u životu? Da li dan u datumu rođenja determinira neke naše sklonosti ili upućuje na određene talente koje posjedujemo?

U podacima svake osobe svi brojevi utječu na njen život; različitom snagom i s različitim predznakom i to tako da nam brojevi mogu: a) koristiti, b) štetiti, c) biti neutralni.

a) Kada u našem imenu ili prezimenu imamo naše najsretnije brojeve, tada od njih imamo koristi, jer su, bivajući upravo u našim osobnim podacima, u “prilici” da nam kontinuirano pomažu. Optimalna je ona numerološka situacija u kojoj neka osoba ima u svom datumu rođenja, u imenu, u prezimenu, te u zajedničkom zbroju imena i prezimena sretne brojeve, a ujedno svi ti brojevi u sebi sadrže simbole koji su u harmoničnim odnosima sa numerološkim kôdom te osobe.

b) Nesretni brojevi nam svima donose probleme, a neadekvatni simboli mogu nas ometati u realizaciji našeg talenta i pravilnom sagledavanju životnih pozicija. Najlošija numerološka situacija je ona u kojoj neka osoba ima nesretne brojeve i u datumu rođenja i u imenu i u prezimenu te u zajedničkom zbroju imena i prezimena, a ujedno svi ti brojevi u sebi sadrže simbole koji nisu u harmoničnim odnosima s numerološkim kôdom te osobe.

c) Kada u našim podacima imamo brojeve koji jesu sretni, ali nisu iz one grupe brojeva koji su sukladni našem numerološkom kôdu, tada nam ti brojevi niti pomažu, niti odmažu. U numerologiji se služimo jednoznamenkastim (brojevima osobnosti i fizičke strane života) i dvoznamenkastim brojevima (brojevima koji pripadaju duhovnoj sferi, a svojim djelovanjem utječu na nas).

Do simbola tj. jednoznamenkastih brojeva dolazimo zbrajanjem svih znamenaka nekog višeznamenkastog broja. U numerologiji je prisutna minimalno 6.56l kombinacija (umnožak 9x9x9x9 simbola iz datuma rođenja, imena, prezimena i zajedničkog zbroja imena i prezimena), a maksimalno 1.701.032 kombinacija numeroloških situacija (umnožak 31x38x38x38 brojeva).

Kad se susretnu osobe s istim numerološkim kodom već na prvi pogled pojavljuje se osjećaj simpatije i međusobnog povjerenja, pa je međusobno sporazumijevanje daleko lakše, a komunikacija kvalitetnija. Kada se sretnu osobe s različitim numerološkim kodovima tada se javlja određeno nepovjerenje i u razgovoru postoji distanca te je potrebno više vremena da se uspostavi kvalitetan odnos. Posebno je važna usklađenost kodova kod izbora bračnog partnera.

Mi se, doduše, zaljubljujemo bez utvrđenog plana u koga ćemo se zaljubiti i upravo u tom je čar i romantika zaljubljivanja. No, kod sklapanja braka trebalo bi ipak voditi računa o međusobnoj usklađenosti partnera i tu numerologija može mnogo učiniti. Numerologija nije nikakvo fatalističko mudrovanje, ni determinizam brojeva pred kojim se pada ničice.

Numerologija je živa, kao i sam život jer nam nudi mogućnost promjene, tj. mogućnost da svjesnim i promišljenim djelovanjem mijenjamo svoje postojeće numerološko stanje i poboljšavamo osobnu numerološku situaciju. Kako? Obzirom da je nemoguće promijeniti nesretan broj u datumu rođenja, rođendan treba slaviti na prvi najbliži datum stvarnom datumu, ali da je to i sretan broj i da ima (gotovo) isti numerološki kôd kao i službeni rođendan.

Konkretno, ako je netko rođen 22.1. tada neka rođendan proslavlja ili 19.1. ili 25.l., po mogućnosti u što brojnijem drustvu. Ili umjesto 11.12 neka to bude 10.12. Ili neka ne slavi rođendan uopće. Prezime je, u pravilu, obiteljska svetinja bez obzira kako ono nastalo, kako ono zvuči ili što ono znači. Prezime što smo ga naslijedili (a većina žena stekla vjenčanjem) nosimo iz inercije, komocije, strahopoštovanja, interesa, zahvalnosti ili nekog drugog motiva.

Iako nikad nismo torbarili, ribarili ili lončarili, makar ne volimo hren ili šafran, ni mali stančić, ni oštri šiljak, premda nismo ni vuk ni lisac, ni kukavica ni bitanga, ipak se prezivamo npr. Torbar, Ribar, Lončar, Makar, Hren, Šafran, Stančić, Šiljak, Vuk, Kukavica, Bitanga… Najvažnije je zračenje broja u imenu, jer osobno ime je riječ koju svatko od nas najviše puta čuje u svom životu.Roditelji već odabirom imena svoga djeteta nesvjesno utječu na kvalitetu njegova života i kao što su mu prenijeli svoje genetske odrednice, isto tako mu prenose i zračenja brojeva iz svojih osobnih podataka.

Nakon stručne i kvalitetne numerološke analize i dijagnosticiranja numerološkog stanja konkretne osobe, usklađivanje (ako je potrebno) osobnih podataka sa numerološkim kôdom obavlja se u većem broju slučajeva korekcijom imena i/ili prezimena, a u manjem broju slučajeva kreiranjem novih osobnih podataka. Korekcija se čini izbacivanjem ili dodavanjem ili zamjenom jednog slova ili sloga, pa tako npr. Marica s nesretnim brojem 12 lako postane Marija sa sretnim brojem 10, ili Biserka i Ljiljana s nesretnim brojem 16 bezbolno se pretvore u Biserna sa sretnim brojem 19, odnosno u Ljilja sa sretnim brojem 10 itd.

Ne samo na individualnom (osobnom) planu, nego i na društvenoj (socijetalnoj) razini numerološka obrada ekonomskih, politickih i sl. pojava jedan je od dodatnih načina minimaliziranja rizika Zašto ne bi odabrali ono ime za poduzeće, koje je ne samo marketinški atraktivno nego u sebi sadrži i sretan broj? Zašto ne odabrati ono ime za svoj proizvod čiji je broj sretan i koji se slaže s imenom i brojem poduzeća, odnosno djelatnosti? Zašto ne odabrati one datume i dane izlaska časopisa, emitiranja emisija, promocije proizvoda, održavanja skupštine dioničara itd., koji su za direktora, urednika, voditelja, promotora itd. sretni i koji odgovaraju nazivu, tj. broju njihovog proizvoda/usluge i poduzeća?

Na nama je mogućnost izbora hoćemo li ili ne, pored školskog znanja te osobnog životnog i radnog iskustva, u trenucima donošenja značajnih životnih i poslovnih odluka, koristiti jos i tisućljetno iskustvo kaldejske numerologije. “Ne vjerujem u sudbinu koja se obara na ljude pa ma šta oni poduzimali, ali vjerujem u sudbinu koja pogada ljude ako oni ništa ne poduzimaju.” (G. Chesterton)

Milivoj Lassić najpoznatiji je hrvatski numerolog: bavi se svim aspektima energetskog utjecaja brojeva na život čovjeka kroz analize kaldejske numerologije te primjenu sistema Ki Devet Zvijezda (Nine Star Ki). Na svom site www.numerologija.hr savjetuje koje sretno ime odabrati za usklađenje s energijama dana rođenja, kreira imena brandova i tvrtki te još mnogo toga. Kontakt: lassicmilivoj@gmail.com ili na 091.580.7141 te 098.99.35.060

Budi u toku...

INSPIRACIJE VISOKE VIBRACIJE

Elementi usklađenja na tvoj mail, elegantno, zabavno i inspirativno. Tu smo!

Budi u toku...

INSPIRACIJE VISOKE VIBRACIJE

Elementi usklađenja na tvoj mail, elegantno, zabavno i inspirativno. Tu smo!

♦️ Tarot consultant ♣ Writer ♠️ Cartomancer ♥ Zen DEA DEVIDAS | Tarot consultant 🔶 Giving you precise answers to all your questions, using Tarot and astrology ❤ Awakening badass zen lady in you 🔶 Inspiring your soul&mind power ❤ 🔶 Write in inbox or devidas.dea@gmail.com for getting clarity on your personal challenges

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Don`t copy text!