PERCEPCIJA: Pitaj Tarot

Iscjeljenje najdubljeg…

Sva drmanja, oscilacije, pa i blaženstva tako naglašena ovih dana u nama i oko nas imaju veze i s utjecajem kojeg na našu psihu čini čarobni nebeski trokut što na nebu od 9. do 27.7. rade tri planetarna giganta: Jupiter, Neptun i Saturn.

Ili, rečeno rječnikom Tarota – Kolo Sreće (Jupiter), Obješeni (Neptun) te Univerzum ili Svijet (Saturn). Sva tri ekstremna u svom području: Kolo Sreće govori o promjenama, onima što dolaze u život poput munje, neočekivano i iz najneslućenijih daljina… zato se ponekad zove i Sudbina jer energije Kola okreću živote naglavce, lansiraju u nove daljine (više o Jupiteru ovdje). Potom, Obješeni – princip poniranja u najdublje razine sebe, zato se nekada smatra da govori o žrtvovanju. Što i jest dijelom točno: priča o onoj žrtvi koju duh napravi kada siđe u tijelo, pa smanji vibraciju, o onoj žrtvi koju majka čini za dijete, o onoj plemenitoj žrtvi koju činimo kada volimo, pa pripadamo i predajemo se skroz. A uz to, govori o inicijaciji – najsuštinskijoj mogućoj. Onoj kada okrenemo svijet naopako – ili nas svijet i život okrenu naglavce – pa sve odjednom primorani zastati malo u pat poziciji i pogledati sve iz nove perspektive i tako vidjeti stvari jasnije, drugačije… I zatim, Univerzum/Svijet Tarota: kruna svega, princip krajnje materijalizacije i plodova stečenih kroz prolaske zahtjevnim dionicama naših životnih putešestvija, predstavljen energijom Zemlje. I sad, ova tri čudesna Moćnika zajedno… Što rade? Guraju nas do kosti (inače u tradicionalnoj kineskoj medicini predstavljenih energijom vode, a u zapadnoj astrologiji Saturnom), u samu srž našeg bića. Gdje, uz duhovne uvide o svojoj pravoj božanskoj prirodi, nalazimo i informacije stanične memorije o svim našim tjelesnim postojanjima na planeti zemlji: od prvog do naknadnih. A na većinu njih utječu naše prve inkarnacije u baznim civilizacijama zemlje: s Lemurije, ili Atlantide. U ovom slučaju, i za većinu stanovništva sjeverne hemisfere (ne sve, ali većinu), ovo se odnosi upravo na inkarnacije Atlantide koju u Tarotu i predstavlja Obješeni. Temeljna priča s Atlantidom je (klasična) priča o uništenju nastalom iz ega, iz pohlepe da se ostvari aspolutna prevlast: Bijeli su htjeli dogovor, Crni potpunu kontrolu i na kraju je sve eksplodiralo. Mnogi danas inkarnirani rat/n/ici svjetla tada su izgubili tijelo, jer su do zadnjeg trenutka vjerovali u uspjeh pregovora, tj. dogovora. Oni koji nisu, emigrirali su diljem planete, i uspostavili replike Atlantide (Egipta, Latinska Amerika…). Poanta je: iskustva s Atlantide predstavljaju „temeljni“ pad na zemlji, odnosno iskustva iskustva istoga u našoj staničnoj memoriji. Sva potonja se se samo nadograđivala na izvornu traumu. Ono što smo tamo nosili u širokom spektru svojih darova i znanja u kasnijim smo inkarnacijama ponavljali u novim obrascima, na nove načne ili rascjepkano (koristeći samo dijelove…). No većina temeljnih iskustava „sjeda“ na tamo postavljenu bazu. Naravno da je život živ i da je dio božanskog eksperimenta na zemlji i kreiranje novih iskustava, no polazeći od izvjesnih temelja. A to su ti vodeni, za neke lemurijanski, za neke atlantidski. U svakom slučaju, oni su u bazi naše stanične memorije, zato neki tvrde da ih je teško dokučiti i osloboditi. I bilo je: znam mnoge svjetloratnike koji su znali za svoj život tamo, ali se nisu mogli sjetiti detalja, niti scena. Samo po rezonancijama znali da nose iskustva otamo. No s navedenim aspektima, a još od početka godine, se to jako mijenja. Pogotovo odkada je Neptun ušao u Ribe, svoj domicilni znak: Atlantida u nama se počela oslobađati u snovima, da bi, dolaskom Jupitera u znak Raka (prije mjesec dana) stvar počela izlaziti van. Najdublja podsvijest, u svijest. A sve jako polako i temeljito i ne baš ugodno, jer fazu boji i aktualan Saturn u Škorpionu. To u prijevodu znači da je prvo krenuo izlaziti najveći mulj – prvo blaženo, kroz druga stanja svijesti. Kako se koji paket oslobodio, tako su se povećavale atlatidske zemaljske moći u nama: jasnovidnosti, telepatičnost, intuicija. Zato sve više ljudi svjedoči o ovome u svakodnevnom životu, jer probuđeni individualci pokreću polje. No, rekosmo, ne ugodno: prvo su se čistila bolna iskustva iz materije, ona saturnijanska i to baš saturnijanskim načinima (odricanja, gubici, udarci gdje najviše boli). Oprostite si ako ste to vrijeme imali potrebu piti, spavati k’o blesavi ili se prepušavati – to su metode kojima Neptun gura u svoje dubine, a i dobre su jer postoje nesvjesni materijali koje se može dosegnuti tek kada se maknu granice intelekta, pa su u tom smislu droge i alkohol (Neptunova domena) svojevrstan lijek u prolasku kroz tu fazu (kako kreativno visiti s Obješenim, tj. tekst o tome ovdje). E, sad, ta tri planeta čine čarobni trokut. To je kao da s neba kažu ovako: Obješni nas je gurnuo u najskrivenije jer je Neptun vladar dubina i poniranja u njih, Kolo Sreće okreće priču jer je Jupiter vatra koja diže, a Univerzum/Svijet čini da stvari idu temeljito i kroz materijalna iskustva – istovremeno pružajući priliku da odmah mijenjamo stvari u praksi – jer je Saturn konkretan. I tako, hopla, pred nama novo polje prilika.


Izvor Života u nama: Voda


Koje boji voda, jer se tri Silnika Neba svoj trokut (inače simbol svetog trojstva i zaokruženja što predstavlja integracija duha, duše i tijela) sreću u vodenim zvijeđima: Neptun je u Ribama, Jupiter u Raku, a Saturn u Škorpionu. Voda je, znamo, izvor života, sredstvo očišćenja i središte obnavljanja. Vode se, kao nediferencirana masa, predočuju kao beskonačnost mogućnosti: uroniti u vode da bi se iz njih izišlo, ne rastvorivši se sasvim u njima osim simboličkom smrću, znači vratiti se izvorima, napojiti se u golemom spremištu potencijala. Voda je materia prima, prakriti: u Vedama se slave vode koje donose život, u Aziji se voda smatra simobolom čistoće, rodnost, mudrosti, milosrđa i vrline, a u nekim tantričkim alegorijama voda predočuje pranu, životni dah. Simbol je taoističke mudrosti jer u njoj nema opiranja: slobodna je i bez spona, pa teče slijedeći nagib tla; u židovskim i kršćanskim predajama simoblizira ishodište stvaranja – ona je izvor života i smrti, stvara i razdvaja. Simbol je duhovnog života, nesjvesnih energije, bezobličnih sila duše, tajnovitih i nepoznatih motivacija…. Na planeti Zemlji, vode nose i čiste emotivnu mrežu zemljinih bića: naše snolike vizije, osjećajna maštanja i hranjenja te svaki titraj srca. I sad, u tako moćnom elementu – tri moćna planeta nose svoje blagoslove. Glavni je otpis karmičkih dugova. Njihova pozicija se u astrologiji zove pozicija zmaja, jer položaj na nebu kojeg čine nalikuje onim dječjim zmajevima kakve često rade djeca kada se igraju. Budući da je u vodenim zviježđima, riječ je o vodenom zmaju. S druge strane, trenutno smo u godini koju kineska astrologija zove godinom vodene zmije. Znači, imamo dva reptila 😉 Koja predstavljaju naše krucijalne osovine bića: zmija mudrost, transformaciju i umijeće, Zmaj hrabrost i pobjedu. Na razini kozmičke povijesti, reptili baš nisu omiljena vrsta: kaže se da su oni svojom pohlepom i hladnom željom za moći i dominacijom skrivili pad Atlantide, i svaki pad iz svjetla u tamu na zemlji. Ali, avaj s takvim osudama. Osim u Izvoru, na svim razinama dualiteta postoje plus i minus, yin i yang, i kako bi se Bijelo razvijalo da nema pritiska Crnoga odnosno kako bi mi razvijali svoje unutarnje božansko, bez unutarnjeg demonskoga. I to tako traje vječno, i uvijek će: živjeli mi u stočarskom društvu, srednjem vijeku ili supernaprednoj civilizaciji. Inkarnirani smo samo da na tren tog fizičkog iskustva doživimo igru Vječnoga u materiji, odraz Neograničenog (Duha) u Ograničenom (Tijelu). Stoga, cilj je obuzdati reptila u nama, ne se boriti protiv njega jer je svoje sjene nemoguće pobijediti. Da, i to je dio programa s Atlantide. Elem, govoreći o reptilima često se, kao karakteristika te vibracije, spominje samoživa usmjerenost na sebe i svoju korist te pohlepno grabljenje energije, danas najeksplicitnije izraženu kroz seksualnost i novac.

Evoluirani, osvjetljeni reptil u nama – i oko nas – recimo to tako, ima tendenciju „vratiti“ dio duga, zbog svog osobnog napretka (nema veze što je i to sebičan motiv, ali je rezultat za opće dobro, pa neka). O ovome u trokutu govori Saturn, inače gospodar karme zaslužen za povratak dugova: on je trenutno u Škorpionu, kojim vlada Pluton, vladar „mraka“ i podzemlja. A taj isti Pluton je u Jarcu, kojim vlada Saturn (više o toj sprezi ovdje): poanta je – vraćaju se karmički dugovi, posebno vezani za osobne i svjetske krađe novca i seksualne energije, i čine svojevrsni otpisi za one koji su prethodnih godina svjesno radili na poravnjanju svojih karmičkih mrakova. Lemuriju je, recimo, obilježavala užasna zlouporaba tijela i seksualne energije (kada su reptili zavladali njome), a Atlantidu manipulacija umom (umetanja misli, telepatsko implantiranje i navođenje i sl.) E tako. Znači lijepo vrijeme pred nama, obilato prilikama. Jer se kroz sva ova poravnjanja oslobađa prilika za materijaliziranje svojih najdubljih spirituanih darova: Obješeni, Kolo i Svijet svojim trokutom čine snažan duhovni portal – nose uvide, sjećanja i otkrovenja o tome tko smo (što je naša suština: Obješeni), koji nam je najviši zadatak na zemlji (Kolo tj. Jupiter) i kako ga provesti za opće dobro (Svijet tj. Saturn).

Ova energija daje silnu snagu, kao golemi kozmički ocean protresen najjačim silama. Stoga je ponekad zahtjevan jer se stvari silno uzburkaju u nama, a tada radimo iscjeljivanje emocija (tekst ovdje) i nježno kontempliramo ciljeve svog poslanstva, puštajući i predajući se tokovima (tekst ovdje). Važno je znati da ovo jako „baca“ od ponora do euforija, pa stoga biti blag sa sobom. Predaja, odgovornost i idealizam će nas voditi. Iscjeljuju se, dakle, iskustva kada smo bili žrtve, čak i ranjeni tako, manipulirani državama i idealima te povrijeđeni u svojim porodima. Zato trese. Kad zdrma, idite spavati, pustite. Ovo nije vrijema za bič prema sebi, Saturn u vama je dovoljno aktivan da vas usmjeri u odogovornost. Ovo je vrijeme za pustiti da se stvar odradi na astralnim razinama, znači mnogo kroz san (inače baš tzv. niži astral u kojem su pohranjene najosjetljivije emotivne memorije obilježava element vode, u kojem su ove tri planete). Ako možete na moru, ovo isplivajte, ako ste na kopnu – postoje kupke 🙂 Volite se i slavite, jer je ovo mjesec stanične aktivacije. Što pohranimo sada u atome pomoći će nam u periodu nakon rujna, vremenu novih žestokih izazova. Zato je ključno sada iskoristiti nebeske blagoslove i spustiti ih u tijelo, kao svojevrsnu dugotrajnu pohranu svjetla u rezervoar našeg bića, za duge staze: dišite element vode (vježba ovdje) i uživajte jer Svijet/Univerzum nosi plodove na kraju avatnurističkog putovanja lude (onog hrabrog koji je skočio u inkarnaciju) svakoga od nas.

Budi u toku...

INSPIRACIJE VISOKE VIBRACIJE

Elementi usklađenja na tvoj mail, elegantno, zabavno i inspirativno. Tu smo!

Budi u toku...

INSPIRACIJE VISOKE VIBRACIJE

Elementi usklađenja na tvoj mail, elegantno, zabavno i inspirativno. Tu smo!

♦️ Tarot consultant ♣ Writer ♠️ Cartomancer ♥ Zen DEA DEVIDAS | Tarot consultant 🔶 Giving you precise answers to all your questions, using Tarot and astrology ❤ Awakening badass zen lady in you 🔶 Inspiring your soul&mind power ❤ 🔶 Write in inbox or devidas.dea@gmail.com for getting clarity on your personal challenges

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Don`t copy text!